"türkiye'yi Yücelteceğiz, Büyüteceğiz Ve Geleceğini Parlak Kılacağız"

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, "Umudu diri tutmak, insanlığın ortak iyiliğini amaçlayan bir hamleyi neticeye ulaştırmak ve vatanı vazife bilen şuuru tahkim etmek için Türkiye'yi yücelteceğiz, büyüteceğiz ve geleceğini parlak kılacağız." dedi.Mustafa Şentop, Erzurum Teknik Üniversitesi ve Türk Tarih Kurumunca, üniversitenin Prof. Dr. Muammer Yaylalı Konferans Salonu'nda düzenlenen "100. Yılında Erzurum Kongresi Uluslararası Sempozyumu"nun açılışında yaptığı konuşmada, vatanın parçalanamayacağına dair kesin kararlılığın vatan savunmasında asli unsur olduğunun Erzurum Kongresi'nden çıkartılacak bir ders olduğunu söyledi.Bundan tam 100 yıl önce Anadolu'daki İslam varlığının muhkem kalesi Erzurum'da bir araya gelen vatanperver öncülerinin yükselttikleri başlıca şuurun, kuzeyden güneye, doğudan batıya memleketin her bir köşesinin yekvücut olarak hareket etmesi mecburiyeti olduğunu ifade eden Şentop, şöyle konuştu: "Erzurum Müdafaa-i Hukuk-ı Milliye Cemiyeti ile Trabzon Muhafaza-i Hukuk-ı Milliye Cemiyeti arasında 30 Mayıs'ta yapılan telgraf muhabere ve muhaveresi dikkatle tetkik edilmelidir. O yazışmalarda, bugünkü Doğu Karadeniz'in ve Trabzon'un başta Erzurum olmak üzere doğu vilayetlerine, doğu vilayetlerinin de Trabzon'a olan mecburiyeti ve merbutiyeti açıkça ortaya konulmaktadır. Yani, 100 yıl önce vatan söz konusu olduğunda ayağa kalkan, istiklal-i tam iradesi etrafında ve düşman istilasına karşı kenetlenen Trabzon ile Diyarbakır, Erzurum ile Bitlis, Van ile Elazığ ve Sivas, birdir, bütündür ve aynı diriltici ruhun mücessem merkezleridir. Bu bakımdan, bu şehirler ve milli merkezler arasında ihtilaf husule getirecek tavırlar içinde olmak ihanete kadar varacak bir ahmaklıktır, bu şehirlerin birliğini pekiştirecek hareketler ise vatana hizmettir.""Milli Mücadele başarıya ulaşmış bir istiklal yoludur"Şentop, Trabzon'u Erzurum ve Doğu Vilayetleri ile kader birliğine iten sadece coğrafya ve ortak mazinin olmadığını aynı zamanda bu şehirlere biçilmeye çalışılan akıbet olduğunu belirterek, Anadolu'daki varlığın iki sembol şehri olan Trabzon ve Erzurum'un, Pontus ve Ermenistan dayatmalarına karşı dimdik ayakta durduğunu ve vatanın bölünmezliği iradesinde birlikte hareket etiğini dile getirdi.Erzurum Kongresi'ne dair hatıralarda tutulması gereken bir hususun da Milli Mücadele'nin ancak milletin azim ve kararlılığı ile tahakkuk edebileceğine dair tavır olduğunu aktaran Şentop, şunları kaydetti: "Nitekim bu tavır, daha Amasya Tamimi'nde ortaya konmuş ve istiklal harekatının temeline milletin azmi ve iradesi yerleştirilmiştir. Her zaman söylediğimizi tekrar edelim, Milli Mücadele, yalnızca bir direniş hareketi değil, aynı zamanda milletin irade ve iştiraki ile başarıya ulaşmış bir istiklal yoludur. Bu bakımdan, önümüzdeki yıl kuruluşunun 100'üncü yıl dönümünü kutlayacağımız Türkiye Büyük Millet Meclisi, Milli Mücadele'nin merkezidir, karargahıdır ve kalbi millettir.Erzurum Kongresi'nin 100'üncü yıl dönümünü andığımız böyle bir toplantıda zaman zaman Türkiye'nin karşısına çıkarılan Ermeni meselesine değinmeyi lüzumlu görüyorum. Zannediyorum ki bu meselenin konuşulması ve işin hakikatine dair sözler sarfedilmesi için en uygun yerlerden birisi, Ermeni çetelerinin mezalimine ve soykırımına muhatap olan Erzurum'dur. Bu vesileyle, 100 yıl evvel Ermeni çetelerince sergilenen vahşet ve soykırım neticesinde katledilen vatan evlatlarını rahmetle anıyorum. Allah ruhlarını şad eylesin."Bundan 100 yıl önce, Dünya Savaşı şartlarında gerçekleşen ve dışarıdan kışkırtıldığı aşikar olan Ermeni isyanlarının acıklı ve vahim neticeler doğurduğunu hatırlatan Şentop, Ermeni çetelerinin başlattığı ve Müslüman ahalinin kendini savunma refleksiyle büyüyen karşılıklı çatışmaların, bir soykırım olarak görülemeyeceğini aktardı."Ben, tarihin tekerrür etmediği kanaatindeyim"Bu çatışmaların asıl mağduru ve soykırımın muhatabının, yüzyıllarca ekmeğini, suyunu paylaştığı komşularının bir kısmından ihanet gören Müslüman ahali olduğunu vurgulayan Şentop, konuşmasına şöyle devam etti: "Tarih, uzun kış gecelerini renklendiren masallar ve eskilere ait esatir olmadığı gibi, lüzumsuz ve temelsiz öğünmelerin yahut yerinmelerin kaynağı da değildir. Tarih, bugünü tanzim, yarını inşa ederken başvurduğumuz bir laboratuvardır. Bu cümleden olmak üzere, ben, tarihin tekerrür etmediği kanaatindeyim. Olan sadece, zamanın akışında benzer hataların benzer sonuçları, tekrarlanan doğru işlerin de parlak başarıları husule getirmesi meselesidir. Hepinizin takip ettiği üzere dünyamız bugün büyük altüst oluşlar yaşamakta, dengeler her an yeniden kurulmaktadır. Geçen yüzyılın ulusal ve uluslararası düzeyde yaşanan büyük sıkıntılarının ardından, ülkemiz ve milletimiz için hayırla neticeleneceğine inandığım bir eşikteyiz.""Türkiye'yi yücelteceğiz, büyüteceğiz"Şentop, yeni yüz yıl ve yeni bin yılın coğrafyalara düzen, tarihe yön veren asil millet için büyük imkanlar barındırdığını ifade ederek, yeni dönemdeki bu imkanları değerlendirmek gerektiğini bildirdi.Her imkanın gereği yapıldığı sürece kıymetli olduğuna işaret eden Şentop, "Türkiye, bugün artık sadece bir ülkenin ve bir coğrafyanın adı değildir. Türkiye bugün, bir umudun, bir hamlenin ve insanlık davasının adıdır. Türkiye bugün, sadece vatanımızın değil, aynı zamanda vazifemizin adıdır. Umudu diri tutmak, insanlığın ortak iyiliğini amaçlayan bir hamleyi neticeye ulaştırmak ve vatanı vazife bilen şuuru tahkim etmek için Türkiye'yi yücelteceğiz, büyüteceğiz ve geleceğini parlak kılacağız. Bu, 100 yıl önce 'Ya istiklal, ya ölüm' şiarını yükselten Milli Mücadele kahramanlarının ve geçen hafta yıl dönümünü idrak ettiğimiz 15 Temmuz darbe girişimi esnasında ihanete 'dur' diyen şehitlerimizin omuzlarımıza bıraktığı mübarek bir vazifedir." diye konuştu.Konuşmanın ardından Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Refik Turan ve Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Şentop'a çeşitli hediyeler takdim etti.(Bitti)

Kaynak: AA